Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vyšetření vyžádané zaměstnavatelem (vstupní, resp. výstupní či jiné prohlídky)600,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz jak pro žadatele, tak i ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičského průkazu600,- Kč
Vyšetření za účelem vydání zdravotních průkazů a jiných profesních průkazů – např. svářečský, potravinářský atd.500,-Kč
Lékařská zpráva o napadení druhou osobou, regres či zpráva o úrazu500,-Kč
Vyšetření pro sportovní organizace či sport. akce500,-Kč
Vyšetření pro držitele střelných zbraní600,-Kč
Předoperační vyšetření před interrupcí mimo zdrav. indikace500,-Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči u samoplátce (vč. návrhu)500,-Kč
Vyšetření pro soukromé i pracovní cesty do zahraničí, vyšetření pro léčení v zahraničí500,-Kč
Potvrzení o způsobilosti studia na SŠ nebo VŠ100,-Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost300,-Kč
Zprávy pojišťovně při uzavírání pojistky500,-Kč
Bodové hodnocení úrazu500,-Kč
Zpráva pro účast na rekreačních a rekondičních pobytech 
                 – bez vyšetření200,-Kč
                 – s vyšetřením a písemným závěrem500,-Kč
Zhotovení kopií při ztrátě očkovacího průkazu, zdravotních průkazů, části PN, kopií OČR a pod.100,-Kč
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou250,-Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace – cena za 1 stranu A42,-Kč
Odstranění klíštěte200,-Kč